Vaikų ir paauglių amžiaus ginekologijos sekcija

Lietuvos vaikų ir paauglių amžiaus ginekologijos sekcija - tai visuomeninė organizacja prie Lietuvos Akušerių Ginekologų Draugijos.
Įsteigta 1999 m. balandžio 23d. Kaune vykusios konferencijos metu. Pradžioje ši sekcija apjungė 33 gydytojus iš įvairių Lietuvos miestų. Sekcijos įsteigėja ir pirmoji pirmininkė 1999 - 2002m. dr. Ingrida Basevičienė. Nuo 2002m. iki dabar sekcijos veiklai vadovauja dr. Žana Bumbulienė.
Sekcijos tikslas ir uždaviniai bendri su LAGD, tik nukreipti darbui vaikų ir paauglių amžiaus ginekologijos srityje.
Sekcijos tikslas - suvienyti vaikų ir paauglių amžiaus ginekologija besidominčius ir šioje srityje dirbančius Lietuvos gydytojus.
Sekcijos uždaviniai: gerinti mergaičių ir paauglių ginekologinę sveikatos priežiūrą, kelti savo kvalifikaciją ir gilinti žinias vaikų ir paauglių amžiaus ginekologijos srityje, taikyti praktikoje mokslo laimėjimus, teikti mokslinę ir metodinę pagalbą vaikų ir paauglių ginekologijos klausimais.

Narystė - Lietuvos Akušerių Ginekologų Draugijos nariai, raštu pareiškę norą tapti sekcijos nariais.
  
Nuveikti darbai
Kasmet organizuojami 4-5 sekcijos posėdžiai, jų metu skaitomi pranešimai, aptarinėjamos įdomesnės klinikinės situacijos, susipažįstama su naujais gydymo metodais ir medikamentais. Sekcijos susirinkimai būna dažniausiai Vilniuje ir Kaune, bet buvo Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje. Savo patirtimi dalijosi gydytojai ginekologai: J. Kiesylytė, R. Jarašūnienė, E. Kuliešytė, Preikša, I. Rudzikienė, V. Vasjanova, V. Vasilevska, dr. Ž.Bumbulienė,dr. S. Kajėnas, dr. R.Jakubčionytė, dr. J.Zakarevičienė, dr. V. Klimas, doc. A. Vaitkuvienė,  dr. R.Samulėnas.
Dažnai kviečiami ir kitų specialybių gydytojai: dermatologė E. Markevičiūtė, psichologė I. Kajokienė,reumatologė dr.V. Klezienė, dietologė E. Gavelienė, psichologasE. Karmaza,vaikų endokrinologė R.Dobrovolskienė, anatomijos ir histologijos katedros vadovė prof.J.Tutkuvienė, endokrinologė dr. B. Žilaitienė,terapeutė J. Knašienė, gyd.I. Glazauskienė.
 
Sekcijos organizuotos konferencijos
1999.04.23 Kaune konferencija "Mėnesinių ciklo sutrikimai paauglystėje"
2000.04.15 Kaune I tarptautinė vaikų ir paauglių ginekologų konferencija
2002.11.08 Vilniuje konferencija "Mergaičių lytinio brendimo sutrikimų diagnostika ir gydymas"
2004.11.11 Vilniuje II tarptautinė vaikų ir paauglių ginekologijos konferencija "Mergaičių ginekologinės problemos brendimo laikotarpiu"
2006.12.01 Vilniuje konferencija "Androgeninės būklės ginekologijoje".
 
Gydytojų tobulinimosi kursai vaikų ir paauglių ginekologijos temomis organizuojami:
nuo 2002 m. Kaune, vadovas doc.V.Kruminis;
nuo 2005 m. Vilniuje, vadovė dr.Ž.Bumbulienė.
 
2004 m. autorių kolektyvas aktyviai dalyvaujantis sekcijos veikloje Ž. Bumbulienė, R. Jakubčionytė, J. M. Kiesylytė, V. Vasjanova išleido pirmą knygą Lietuvoje skirta mergaičių ginekologinėms problemoms „Vaikų ir paauglių ginekologija".
 
Paskutiniai valdybos rinkimai vyko 2005 gruodžio 16 dieną.
Valdyba sudaro 5 žmonės: gyd. J. Kiesylytė (Kaunas), gyd. R. Jarašūnienė (Vilnius),
gyd. B. Maciulevičienė (Alytus), gyd. A.Damkuvienė (Šiauliai), gyd. V.Vasjanova (Vilnius)
Pirmininke išrinkta dr. Ž. Bumbulienė, pavaduotoja - gyd. R. Jarašūnienė.
 
Šiuo metu sekcijai priklauso 75 nariai, aktyviai dalyvaujančių sekcijos veikloje yra apie 35. Nuo 2003m. sekcija priklauso Tarptautinei vaikų ir paauglių ginekologijos federacijai FIGIJ (Federation Internationale de Gynecologie Infantile et Juvenile).
Lietuvos vaikų ir paauglių amžiaus ginekologijos sekcja buvo Europos vaikų ir paauglių ginekologijos asociacijos įsteigimo iniciatorė. EURAPAG (European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology) įsteigtas 2008 m. birželio 12d. Saint-Peterburge, buvo priimti įstatai ir išrinkta valdyba iš 9 narių. Į valdybą pateko ir atstovė iš Lietuvos dr. Ž. Bumbulienė. EURAPAG prezidentu tapo prof. Jan Horejsi iš Čekijos.

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija