Narystės naudos

Lietuvos akušerių ginekologų draugija – tai organizacija, vienijanti gydytojus, dirbančius klinikinį, pedagoginį ar mokslinį darbą akušerijos ir ginekologijos bei artimose srityse.

LAGD vienija medikų bendruomenę, sukuria erdvę bei padeda ugdyti kompetenciją, bendrauti, dalintis patirtimis bei prisidėti stiprinant akušerijos ginekologijos pažangą Lietuvoje. 

Šiuo metu LAGD vienija daugiau nei 500 akušerijos ginekologijos bei artimų sričių profesionalų iš skirtingų Lietuvos gydymo įstaigų. Dažnose akušerijos ginekologijos bei artimų sričių specialistų diskusijose atskleidžiamos naujos galimybės, pažvelgiama iš skirtingų pozicijų bei gaunama būtent ta nuomonių įvairovė, kurios neįmanoma gauti priklausant šakinei draugijai ar diskutuojant tik tarpusavyje.

Kviečiame akušerius ginekologus, akušerius bei artimų sričių specialistus prisijungti prie LAGD bendruomenės.

_________________________________

Naudos LAGD nariams:

PRISIDĖJIMAS prie akušerijos ginekologijos specialybės stiprinimo ir populiarinimo Lietuvoje. Nariai yra kviečiami aktyviai prisidėti prie naujų ar keičiamų LR įstatymų rengimo. Taip pat gali dalyvauti ekspertinių grupių veikloje, tyrimuose ir kitose draugijos inicijuojamose veiklose.

PROFESINIS TOBULĖJIMAS. Profesinių žinių gilinimas ir bendrųjų kompetencijų ugdymas dalyvaujant LAGD organizuojamuose renginiuose ar pasirinktos sekcijos veikloje. Kiekvienas narys turi galimybę bendrauti su tarptautinio pripažinimo sulaukusiais specialistais bei mokslininkais iš kitų šalių, kurie yra kviečiami į LAGD organizuojamus renginius.

ŽMONĖS. Bendradarbiavimas ir dalyvavimas virš 500 savo srities profesionalų vienijančioje bendruomenėje leidžia gauti ir dalintis informacija, gerąja darbo patirtimi ir žiniomis su draugijos nariais bei kitų šalių panašių draugijų atstovais.

PATIRTYS. Kiekvienas narys gali dalyvauti diskutuojant ir sprendžiant aktualias akušerijos ginekologijos mokslines bei klinikines problemas, dalintis partirtimi ir praktiniais patarimais su Draugijos nariais.

NAUJOVĖS. Draugija inicijuoja naujų metodikų kūrimą, tyrimų organizavimą bei mokslo ir technologijų pažangą.

UNIKALUS ŽURNALAS – NEMOKAMAI. Kiekvienas LAGD narys nemokamai gauna metinę žurnalo prenumeratą „Lietuvos akušerija ir ginekologija”, už kurią suteikiamas 4 val. kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas

NUOLAIDOS. Ypatingos kainos ar galimybė dalyvauti nemokamai LAGD organizuojamose konferencijose, seminaruose, mokymuose ir kituose renginiuose.

INFORMACIJA. Galimybė gauti kokybišką savalaikę informaciją, susijusią su akušerija, akušerija ginekologija, neonatologija, moters ir vaiko sveikatos priežiūra.

NARIŲ ATSTOVAVIMAS. Draugija rūpinasi savo nariais ir atstovauja jiems profesiniuose santykiuose su valstybės, savivaldybės, visuomeninėmis institucijomis bei organizacijomis.

 

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija