XIII Lietuvos akušerių ginekologų suvažiavimo rezoliucija


Lietuvos akušerių ginekologų draugijos narių eilinis rinkiminis XIII suvažiavimas, aptaręs aktualiausias akušerijos ir ginekologijos pagalbos bei reprodukcinės moters sveikatos problemas, įvertino 2019–2022 m. Lietuvos akušerių ginekologų draugijos valdybos darbą.

Nutarta toliau tęsti ankstesnėse rezoliucijose iškeltų uždavinių sprendimą:

 1. Vadovautis mokslo įrodymais pagrįsta medicinos praktika.
 2. Aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant moterų sveikatos politiką.
 3. Siekti aktyvesnės draugijos reakcijos į neteisingą ir neetiškai pateiktą žiniasklaidos informaciją.
 4. Didinti Lietuvos akušerių ginekologų draugijos įtaką sprendžiant teisinius ir medicininius pacientų skundų bei gydymo klaidų nagrinėjimo aspektus.
 5. Tęsti draugijos ekspertų dalyvavimą sprendžiant gydymo įkainių bei gydymo priemonių kompensavimo klausimus su atsakingomis vyriausybinėmis institucijomis, siekiant, kad būtų finansuojamos šiuolaikinės, veiksmingos, mokslo įrodymais pagrįstos praktikos.
 6. Reguliariai parengti ir atnaujinti vieningas diagnostikos bei gydymo metodikas bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija.
 7. Remti ir skatinti akušerių iniciatyvą savarankiškai prižiūrint fiziologinį nėštumą bei normalų gimdymą.
 8. Pritarti Paciento ir gydytojo saugos kultūros koncepcijai ir ją remti.
 9. Aktyviai skatinti bendruomenės narius deklaruoti privačius interesus.

SUVAŽIAVIMAS NUTARĖ:

 1. Siekti sutarimo su valstybinėmis ligonių kasomis dėl akušerinių paslaugų įkainių peržiūrėjimo ar didinimo.
 2. Siekti reguliarių klinikinių įgūdžių ir žinių atnaujinimo, mokymo prieinamumo ir finansavimo.
 3. Stiprinti specialistų (ambulatorijos ir stacionaro, akušerių ginekologų, kitų specialybių gydytojų, akušerių ir kt.), dirbančių moters sveikatos srityje, bendradarbiavimą.
 4. Palaikyti Lietuvos aukštųjų medicinos mokyklų siūlymą dėl akušerijos ir ginekologijos specialybės rezidentūros prailginimo iki  5 metų.
 5. Lietuvos akušerių ginekologų draugija palaiko teikiamus LR Seimui siūlymus dėl Pagalbinio apvaisinimo įstatymo pakeitimo, kurie  atitinka šiuolaikinio mokslo įrodomais ir gerąja klinikine patirtimi pagrįstas pagalbinio apvaisinimo įstatymo nuostatas.
 6. Lietuvos akušerių ginekologų draugija nerekomenduoja atlikti cezario pjūvio operacijos moters noru. Pasitelkiant informuoto paciento sutikimo teisinį institutą, LAGD papildė akušerijos metodiką skyriumi apie cezario pjūvio atlikimą, kai nėra aiškios medicininės indikacijos, kartu nepažeidžiant ir esminių akušerinės etikos principų, ir dalyvauja SAM darbo grupėje ruošiant cezario pjūvio savo noru teisinį reglamentavimą.
 7. Sukurti darbo grupę naujoms vaisiaus ir naujagimio svorio ir ūgio nacionalinėms nomogramoms parengti.
 8. Sukurti darbo grupę nėštumo nutraukimo metodikai parengti.
 9. Įpareigoti Panevėžio krašto draugiją surengti LAGD narių eilinį rinkiminį XIV suvažiavimą 2025 m. 

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė prof. dr. Diana Ramašauskaitė

Kaunas, 2022 m. balandžio 29 d.

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija