Draugijos kraštai

 

KAUNO KRAŠTAS

Valdybos pirmininkė
Laima Bagušytė

Valdybos nariai
Lina Adomaitienė
Prof. dr. Arnoldas Bartusevičius
Dr. Tomas Biržietis
Doc. dr. Vladas Gintautas
Doc. dr. Kristina Jarienė
Prof. dr. Meilė Minkauskienė
Prof. dr. Saulius Paškauskas
Jonas Ulevičius

VILNIAUS KRAŠTAS

Valdybos pirmininkas
Doc. dr. Mindaugas Šilkūnas

Valdybos nariai
Doc. dr. Daiva Bartkevičienė
Dr. Virginija Paliulytė

 

 

 

KLAIPĖDOS KRAŠTAS

Valdybos pirmininkė
Irena Jermolajevienė

Valdybos nariai
Rasa Dargienė
Augusta Petrušaitė

 

 

 

 

PANEVĖŽIO KRAŠTAS

Valdybos pirmininkas
Aušra Buliauskienė

Valdybos nariai
Margarita Abramavičienė
Petras Bimba
Kristina Jakštonienė
Danguolė Matulienė

ŠIAULIŲ KRAŠTAS

Valdybos pirmininkė
Emilija Bogužienė

Valdybos nariai
Jurgita Balčiūnienė
Rasa Bubliauskienė
Daina Ligeikienė
Gintarė Valkerienė

 

 

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija