Garbės nariai

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos garbės nariai valdybos teikimu yra renkami kas tris metus visuotiname rinkiminiame draugijos narių suvažiavime.
Garbės nariams narystė draugijoje bei dalyvavimas moksliniuosiuose renginiuose yra nemokamas.


2022 m. garbės nariais pripažinti:

Doc. dr. Audronė Arlauskienė

Ričardas Daunoravičius

Algimantas Fabijonavičius

Doc. dr. Vladas Gintautas

Jūratė Kazlauskienė

Dr. Vytautas Klimas

Prof. dr. Kornelija Mačiulienė

Jonas Merkys

Robertas Stančaitis

Doc. dr. Aurelija Vaitkuvienė

Eugenijus Valasevičius

Regina Genovaitė Valikonytė

 

 

2019 m. garbės nariais pripažinti:

Zina Daublienė

Alvydas Domarkas

Prof. dr. (HP) Gražina Stanislava Drąsutienė

Prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė*

Vytautas Rauba

Povilas Vanagas

 


2016 m. garbės nariais pripažinti:


Vitalijus Černius

Sofija Ugianskytė

Ona Blauzdžiūnienė

Gražina Narušienė

Jonas Ališauskas


2013 m. garbės nariais pripažinti:

 

 

 

 • Vytautas Antanas Tutlys

 • Bronius Domža

 • Hanna Stružanovska-Balsienė

 • Elena Ramašauskienė

 • Juozas Šatkauskas

 • Vida Marija Čigriejienė

2010 m. garbės nariais pripažinti:

 • Marija Butylkina*

 • Genovaitė Dačinskienė*

 • Reynir Tomas Geirsson

 • Angelė Jurgaitienė

 • Teresė Karpavičiūtė

 • Gunta Lazdane

 • Donata Pareigytė

 • Ona Paškonienė

 • Babill Stray-Pedersen*

 • Vanda Nijolė Raguckienė

 • Adelė Urvikienė

2007 m. garbės nariais pripažinti:

 • Dalia Kotryna Baliutavičienė

 • Regina Brazienė Žilevičienė

 • Birutė Čepienė

 • Zina Ona Junevičienė*

 • Stasys Puodžius*

 • Olga Račkauskienė

 • Jonas Stankus*

2004 m. garbės nariais pripažinti:

 • Janina Balčiūnienė

 • Jurgis Gediminas Grudzinskas

 • Regina Janickienė*

 • Juzefa Kaladžinskienė

 • Liudvika Tiškevičiūtė-Paleikienė*

 • Akvilina Vaicekavičienė

2001 m. garbės nariais pripažinti:

 • S. Bergstrom 

 • Henrikas Bieliauskas*

 • Mildoras Dievaitis*

 • Liucija Jatkauskienė*

 • Leonas Maleckas*

 • Algirdas Svygrys*

 • Alina Šaulauskienė*

1997 m. garbės nariais pripažinti:

 • Elena Gintautienė*

 • Petras Knizikevičius

 • Jerker Liljestrand

 • Vacys Sadauskas*

 • Stasys Trepšys*

 • Aleksandras Venckauskas*

 • Jurgis Žukauskas*

* - garbės nariai, kurių nėra gyvųjų tarpe

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija