Garbės nariai

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos garbės nariai valdybos teikimu yra renkami kas tris metus visuotiname draugijos narių suvažiavime.

2019 m. garbės nariais pripažinti:

Zina Daublienė

Alvydas Domarkas

Prof. dr. (HP) Gražina Stanislava Drąsutienė

Prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė*

Vytautas Rauba

Povilas Vanagas

 


2016 m. garbės nariais pripažinti:


Vitalijus Černius

Sofija Ugianskytė

Ona Blauzdžiūnienė

Gražina Narušienė

Jonas Ališauskas


2013 m. garbės nariais pripažinti:

 

 

 

 • Vytautas Antanas Tutlys

 • Bronius Domža

 • Hanna Stružanovska-Balsienė

 • Elena Ramašauskienė

 • Juozas Šatkauskas

 • Vida Marija Čigriejienė

2010 m. garbės nariais pripažinti:

 • Marija Butylkina*

 • Genovaitė Dačinskienė*

 • Reynir Tomas Geirsson

 • Angelė Jurgaitienė

 • Teresė Karpavičiūtė

 • Gunta Lazdane

 • Donata Pareigytė

 • Ona Paškonienė

 • Babill Stray-Pedersen*

 • Vanda Nijolė Raguckienė

 • Adelė Urvikienė

2007 m. garbės nariais pripažinti:

 • Dalia Kotryna Baliutavičienė

 • Regina Brazienė Žilevičienė

 • Birutė Čepienė

 • Zina Ona Junevičienė*

 • Stasys Puodžius*

 • Olga Račkauskienė

 • Jonas Stankus*

2004 m. garbės nariais pripažinti:

 • Janina Balčiūnienė

 • Jurgis Gediminas Grudzinskas

 • Regina Janickienė*

 • Juzefa Kaladžinskienė

 • Liudvika Tiškevičiūtė-Paleikienė*

 • Akvilina Vaicekavičienė

2001 m. garbės nariais pripažinti:

 • S. Bergstrom 

 • Henrikas Bieliauskas*

 • Mildoras Dievaitis*

 • Liucija Jatkauskienė*

 • Leonas Maleckas*

 • Algirdas Svygrys*

 • Alina Šaulauskienė*

1997 m. garbės nariais pripažinti:

 • Elena Gintautienė*

 • Petras Knizikevičius

 • Jerker Liljestrand

 • Vacys Sadauskas*

 • Stasys Trepšys*

 • Aleksandras Venckauskas*

 • Jurgis Žukauskas*

* - garbės nariai, kurių nėra gyvųjų tarpe

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija