IX Lietuvos akušerių ginekologų suvažiavimo rezoliucija

IX-asis Lietuvos akušerių ginekologų suvažiavimas, aptaręs aktualiausias akušerijos ir ginekologijos pagalbos bei reprodukcinės moters sveikatos problemas, įvertino 2007–2010 m. Akušerių ginekologų draugijos Valdybos darbą.

Nutarta toliau tęsti ankstesnėse rezoliucijose iškeltų uždavinių sprendimą:

1. Gerinti mergaičių, paauglių ir moterų sveikatą remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, tarptautinėmis konvencijomis, tarptautinių organizacijų rekomendacijoms. Dalyvauti priimant Lietuvos reprodukcinės sveikatos įstatymą.

2. Vadovautis mokslo įrodymais pagrįsta medicinos praktika.

3. Aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant moterų sveikatos politiką.

4. Didinti Akušerių ginekologų draugijos įtaką sprendžiant teisinius ir medicininius pacientų skundų bei gydymo klaidų nagrinėjimo aspektus.

5. Skatinti sveikatos apžiūros įstaigas siekti Naujagimiui palankios ligoninės vardo; palaikyti ir stiprinti Moteriai palankaus gimdymo iniciatyvą.

6. Skatinti ir propaguoti sąmoningą motinystę sprendžiant šeimos planavimo problemas.

7. Nagrinėti ir spręsti etikos problemas, iškylančias akušerijos ir ginekologijos praktikoje. Įsteigti LAGD Etikos, teisės ir kompetencijos komisiją. Siekti aktyvesnės draugijos reakcijos į neteisingą ir neetiškai pateiktą žiniasklaidos informaciją.

8. Tęsti draugijos ekspertų dalyvavimą sprendžiant gydymo įkaitų bei gydymo priemonių kompensavimo klausimus su atsakingomis vyriausybinėmis institucijomis, siekiant, kad būtų finansuojamos šiuolaikinės, veiksmingos, mokslo įrodymais pagrįstos metodikos.

9. Reguliariai atnaujinti vieningas diagnostikos bei gydymo metodikas, parengtas ir patvirtintas bendradarbiaujant su SAM. Rengti naujas nūdienos poreikius atspindinčias metodikas (persileidimo, priešlaikinio gimdymo, dubens skausmo) ir kt.

10. Siekti, kad vakcinavimas nuo žmogaus papilomos viruso sukeliamų ligų būtų realiai prieinamas visiems visuomenės sluoksniams. Inicijuoti, kad būtų sudaryta reikiama įstatyminė ir finansinė bazė bent daliniam šių vakcinų kompensavimui.

SUVAŽIAVIMAS NUTARĖ:

1. Parengti ir patvirtinti gimdyvių „arti netekties“ atvejų kriterijus ir siekti šių atvejų registravimo.

2. Parengti „nepageidaujamų įvykių“ akušerijos ir ginekologijos praktikoje kriterijus ir skatinti šių atvejų registravimą ir analizę.

3. Pritarti Paciento saugos kultūros koncepcijai ir ją remti.

4. Įvertinus augantį cezario pjūvio operacijų skaičių, nutarta išanalizuoti šio reiškinio priežastis ir ieškoti sprendimo būdų. Parengti LAGD poziciją ir rekomendacijas.

5. Organizuoti sveikatos priežiūros specialistų bei visuomenės diskusijų Moteriai palankaus gimdymo (ir gimdymo namuose) tema.

6. Šviesti visuomenę pateikiant įrodymais pagrįstą informaciją apie praktikų bei procedūrų nėštumo ir gimdymo metu saugumą ir tikslingumą. Šią informaciją pateikti LAGD internetiniame tinklalapyje.

7. Remti ir skatinti akušerių iniciatyvą savarankiškai prižiūrint fiziologinį nėštumą bei normalų gimdymą.

8. 10-ąjį Lietuvos akušerių ginekologų draugijos suvažiavimą sušaukti Šiauliuose 2013 m.

 

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė doc. Daiva Vaitkienė

LAGD Mokslinio komiteto pirmininkė prof. Rūta Jolanta Nadišauskienė

 

Kaunas, 2010 m. rugsėjo 18 d.

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija