XII Lietuvos akušerių ginekologų suvažiavimo rezoliucija

 

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos narių eilinis rinkiminis XII suvažiavimas, aptaręs aktualiausias akušerijos ir ginekologijos pagalbos bei reprodukcinės moters sveikatos problemas, įvertino 2016 – 2018 m. Lietuvos akušerių ginekologų draugijos valdybos darbą.

Nutarta toliau tęsti ankstesnėse rezoliucijose iškeltų uždavinių sprendimą:

 1. Vadovautis mokslo įrodymais pagrįsta medicinos praktika.
 2. Aktyviai dalyvauti formuojant ir įgyvendinant moterų sveikatos politiką.
 3. Didinti Lietuvos akušerių ginekologų draugijos įtaką sprendžiant teisinius ir medicininius pacientų skundų bei gydymo klaidų nagrinėjimo aspektus.
 4. Siekti aktyvesnės draugijos reakcijos į neteisingą ir neetiškai pateiktą viešojoje erdvėje informaciją.
 5. Tęsti draugijos ekspertų dalyvavimą sprendžiant gydymo įkainių bei gydymo priemonių kompensavimo klausimus su atsakingomis vyriausybinėmis institucijomis, siekiant, kad būtų finansuojamos šiuolaikinės, veiksmingos, mokslo įrodymais pagrįstos praktikos.
 6. Reguliariai parengti ir atnaujinti vieningas diagnostikos bei gydymo metodikas bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija.
 7. Pritarti Paciento ir gydytojo saugos kultūros koncepcijai ir ją remti.

SUVAŽIAVIMAS NUTARĖ:

 1. Siekti sutarimo su valstybinėmis ligonių kasomis dėl įstaigų, pasiekusių gerų akušerinės pagalbos rodiklių, finansinio skatinimo.
 2. Siekti reguliarių klinikinių įgūdžių ir žinių atnaujinimo, mokymo prieinamumo ir finansavimo.
 3. Stiprinti specialistų (ambulatorijos ir stacionaro, akušerių ginekologų, akušerių, šeimos gydytojų ir kt.), dirbančių moters sveikatos srityje, bendradarbiavimą.
 4. Palaikyti Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo žalos atlyginimo be kaltės modelį.
 5. Sukurti darbo grupę naujoms vaisiaus ir naujagimio svorio ir ūgio nacionalinėms nomogramoms parengti.
 6. Aktyviai skatinti bendruomenės narius deklaruoti privačius interesus.
 7. Įpareigoti Kauno krašto draugiją surengti LAGD narių eilinį rinkiminį XIII suvažiavimą 2022 m.

Lietuvos akušerių ginekologų draugijos prezidentė prof.  dr. Diana Ramašauskaitė
LAGD Mokslinio komiteto pirmininkė prof. dr. Rūta Jolanta Nadišauskienė

 

Klaipėda, 2019 m. balandžio 5-6 d.

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija