LAGD kreipimasis dėl reglamentuotos gimdymo namuose priežiūros tvarkos

LAGD kreipimasis dėl reglamentuotos gimdymo namuose priežiūros tvarkos

Gerbiami kolegos,

Po ilgų diskusijų 2017 m. SAM sudaryta darbo grupė,  kurios užduotis parengti gimdymo namuose priežiūros tvarkos projektą baigė darbą ir 2019 01 03 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-10 „Dėl gimdymo namuose priežiūros paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ buvo reglamentuota gimdymo namuose priežiūros tvarka. Lietuvos akušerių ginekologų, akušerių gretose atsirado nerimas – kad stacionarines akušerijos paslaugas teikiančios įstaigos bus įpareigotos teikti gimdymo namuose paslaugą. Įdomu pažymėti tai, kad šiuo metu Lietuvoje veikiančios dvi akušerių  organizacijos atliko ir darbo grupei pateikė Lietuvos akušerių apklausas, iš kurių paaiškėjo, kad Lietuvoje turime kolegių, kurios norėtų teikti šią paslaugą.

Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad minėto įsakymo I dalies 1 punkte nurodyta, kad  Gimdymo namuose priežiūros paslaugos teikimo tvarkos aprašas nustato reikalavimus asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ) ir akušeriams, teikiantiems gimdymo namuose priežiūros paslaugą. I dalies 2 punkte patikslinta, kokios tai yra įstaigos. ASPĮ, teikianti gimdymo namuose priežiūros paslaugą, privalo turėti įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją (toliau – licencija), suteikiančią teisę teikti gimdymo namuose priežiūros paslaugą, papildomai privalo turėti licenciją, suteikiančią teisę teikti stacionarines akušerijos ir neonatologijos paslaugas, arba būti sudariusi sutartį su kita ASPĮ, turinčią licenciją, suteikiančią teisę teikti stacionarines akušerijos ir neonatologijos paslaugas, dėl šių paslaugų teikimo užtikrinimo.

Taigi, visos įstaigos, kurios norės teikti gimdymo namuose paslaugą, privalės turėti šios naujos paslaugos licenciją – ar tai būtų naujai įkurta ASPĮ, turinti tikslą teikti tik šią paslaugą (pvz. norinčios teikti gimdymo namuose paslaugą akušerės), ar tai būtų jau veikianti įstaiga (ligoninė, šeimos centras ar kt.).

Jeigu tai yra nauja ASPĮ, turinti licenciją gimdymo namuose priežiūrai, tai ji turės sudaryti sutartį su kita ASPĮ (ligonine), turinčia licenciją, suteikiančią teisę teikti stacionarines akušerijos ir neonatologijos paslaugas. Šiuo metu stacionarines akušerijos ir neonatologijos paslaugas teikiančios įstaigos (ligoninės), jeigu norėtų teikti gimdymo namuose paslaugą, turės įgyti naują licenciją šiai paslaugai.

Akušerio normoje nurodytos jo teisės. Viena iš jų atsisakyti teikti sveikatos priežiūros paslaugas, jei tai prieštarauja akušerio profesinės medicinos etikos principams arba gali sukelti realų pavojų paciento ar akušerio gyvybei, išskyrus atvejus, kai teikiama būtinoji medicinos pagalba.

Kviečiame  akušeres, turinčias tinkamą kompetenciją ir kvalifikaciją, numatytus įsakyme, ir norinčias  teikti gimdymo namuose paslaugas, steigti ASPĮ, sudaryti sutartis pagal numatytą tvarką ir pradėti naują etapą Lietuvos akušerijos istorijoje. Tikime, kad kolegės įveiks visus organizacinius slenksčius ir pateisins šeimų, norinčių susilaukti savo vaikų namuose ar išskirtinai normalaus gimdymo priežiūrai sukurtose įstaigose, lūkesčius.

 

LIETUVOS AKUŠERIŲ GINEKOLOGŲ DRAUGIJA

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija