Jaunųjų akušerių ginekologų sekcija

Jaunųjų akušerių ginekologų sekcija – visuomeninė organizacija prie Lietuvos akušerių ginekologų draugijos.

Sekcijos kūrimas ir valdymas
Sekcija įkurta 2018 m. vasario 28 d.

Sekcijos valdyba 2024–2027 m. laikotarpiui

Pirmininkė
Karolina Vankevičienė

Nariai
Greta Kvederaitė-Budrė
Gabija Didžiokaitė
Rūta Maželytė

Sekcija veikia vadovaudamasi LAGD įstatais ir siekia suburti būsimus bei esamus jaunuosius gydytojus akušerius ginekologus. Jaunųjų akušerių ginekologų sekcija savo veikloje yra numačiusi šiuos pagrindinius tikslus:

  • Vienyti akušerijos ginekologijos, giminingų sričių gydytojus rezidentus ir jaunuosius gydytojus, siekiančius tobulinti bei skatinti akušerijos ir ginekologijos mokslo bei praktikos raidą;
  • Skatinti gydytojus rezidentus ir jaunuosius gydytojus dalyvauti draugijos organizuojamuose projektuose;
  • Skatinti gydytojus rezidentus ir jaunuosius gydytojus keistis idėjomis, sumanymais, patirtimi;
  • Bendradarbiauti su kitomis LAGD sekcijomis, Lietuvos ir tarptautinėmis organizacijomis.

Narystė – sekcijos nariais gali tapti Lietuvos akušerių ginekologų draugijai priklausantys gydytojai rezidentai ir penkerius metus po rezidentūros baigimo esantys jaunieji gydytojai. TAPKITE DRAUGIJOS NARIU!

Sekcijos nariai 2018 m. birželio mėn. sukūrė ir prižiūri LAGD facebook paskyrą

___

Sekcijos valdyba 2021–2024 m.: pirmininkė Brigita Vaigauskaitė-Mažeikienė, valdybos narės – Rūta Einikytė, Miglė Semėnaitė, Agnė Vitkauskaitė, Diana Žilovič.

Sekcijos valdyba 2018–2021 m.: pirmininkė Raminta Baušytė, valdybos narės – Rūta Einikytė, Greta Stupelytė, Ieva Šiaudinytė, Diana Žilovič.

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija