Onkoginekologijos sekcija

Onkoginekologijos sekcija – tai visuomeninė organizacja prie Lietuvos akušerių ginekologų draugijos (LAGD).

Sekcijos kūrimas
Sekcija įkurta 2022 m. rugsėjo 29 d., Kaune

Sekcijos valdyba 2022–2025 m. laikotarpiui

Pirmininkas
Prof. dr. Saulius Paškauskas

Nariai
Dr. Marius Diržauskas
Miglė Gedgaudaitė
Povilas Jukna
Prof. dr. Daiva Vaitkienė

Onkoginekologijos sekcija savo veikloje yra numačiusi šiuos pagrindinius tikslus:

  • Vienyti akušerijos ginekologijos ir kitų sričių gydytojus, gydytojus rezidentus, besidominčius moterų lyties organų onkologinių ligų profilaktikos, patikros, diagnostikos ir gydymo klausimais, siekiančius ginekologinės onkologijos mokslo ir praktikos pažangos;
  • Skatinti narius dalyvauti draugijos sekcijos organizuojamuose projektuose, renginiuose;
  • Skatinti narius keistis onkoginekologijos naujovėmis, idėjomis, sumanymais, patirtimi;
  • Bendradarbiauti su kitomis sekcijomis ar organizacijomis, onkoginekologinius ligonius gydančiomis ligoninėmis ar skyriais, organizacijomis vienijančiomis moteris sergančias onkologinėmis ligomis;
  • Sukurti be periodiškai atnaujinti nacionalines onkoginekologinių ligų diagnostikos ir gydymo rekomendacijas;
  • Aktyviai dalyvauti renginiuose, interneto portaluose, spaudos leidiniuose šviečiant visuomenę, onkoginekolginių ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo klausimais.

Narystė – sekcijos nariais gali tapti asmenys, priklausantys Lietuvos akušerių ginekologų draugijai. TAPKITE DRAUGIJOS NARIU!

Nuotraukoje (iš kairės i dešinę): Povilas Jukna, Miglė Gedgaudaitė, prof. dr. Saulius Paškauskas, prof. dr. Daiva Vaitkienė, dr. Marius Diržauskas

Visos teisės saugomos. © 2017. Lietuvos akušerių ginekologų draugija